หาดสวนสนประดิพัทธิ์

ชายหาดที่สวยงาม ตั้งอยู่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะแนวเดียวกับหาดหัวหิน แต่ถูกคั่นด้วยเขาตะเกียบ มีความยาว 2.8 กิโลเมตร ความพิเศษของหาดสวนสนประดิพัทธ์ คือ มีความสงบและความเป็นส่วนตัวมากกว่า ชายหาดหัวหิน มีทรายที่ละเอียดสีขาว น้ำทะเลที่ใส มีต้นสนที่ร่มรืนเรียงรายบริเวณหาด ระดับน้ำไม่ลึกมาก เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ มีเตียง ผ้าใบ เสื่อ และห่วงยางให้เช่าด้วย หาดสวนสนประดิพัทธ์ อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ภายในมีให้บริการ ร้านอาหารมากมาย ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำอีกด้วย