เดอะซิเคด้ามาร์เก็ต

เดอะซิเคด้ามาร์เก็ต  หรือ ตลาดจักจั่น ถูกจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาได้มาแสดงผลงาน และเป็นแหล่งรวมสินค้าเชิงศิลปะต่าง ๆ สินค้าแฮนด์เมค โดยมีแนวคิดว่า“Open Mind & Open Mat: เปิด เสื่อ-เปิดใจ-เปิดไอเดีย” ผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะไม่ควรพลาด คุณได้สนุกกับกิจกรรมมากมาย

Read more

เดอะ ซิเคด้า มาร์เก็ต

เดอะ ซิเคด้า มาร์เก็ต ศูนย์รวมงานศิลปและไลฟ์สไตล์ เดอะซิเคด้า มาร์เก็ต เป็นตลาดที่เป็นศูนย์รวมของศิลปและไลฟ์สไตล์ เป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน กับนักท่องเที่ยว นักศึกษา และบุคคลในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดาย อย่างมีเสรีภาพ ที่นี่เป็นแหล่งร่วมชิ้นงานศิลปะแขนงต่างๆ มากมาย ทั้งสิ่งประดิษฐิ์ งานแฮนเมด ของตกแต่ง สินค้ามือสอง ให้นำมาเปิดเสื่อนำจำหน่าย

Read more