จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟ

จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวเมืองหัวหินได้โดยรอบ

จุดชมวิว เขาหินเหล็กไฟ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหิน ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยชาวบ้านคุ้นเคยกันและเรียกว่า เขาเรดาร์ เป็นเนินเขาที่ไม่สูงมากนัก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 162 เมตร สามารถนำรถยนต์ขึ้นได้ โดยบนยอดเขามีลานจอดรถขนาดใหญ่

ภาพวิว-จากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
ภาพวิว-จากจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ

บนเขาหินเหล็กไฟ มีจุดชมวิวกระจายทั่วยอดเขาถึง 6 จุดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินถ่ายภาพวิวเมืองหัวหิน และจุดที่ได้รับความนิยมที่สุดบนเขาหินเหล็กไฟ จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่ทางทิศตะวันออก เพราะสามารถมองเห็นวิวได้สวยที่สุด และยังรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้จากที่นี่อีกด้วย

อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 บนจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
อนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 บนจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ

และบนจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟนี้ ยังเป็นลานกว้างและเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 อีกด้วย ซึ่งทางชาวเมืองหัวหิน และใกล้เคียงได้จัดสร้างไว้เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ได้นำความเจริญมาสู่เมืองหัวหิน

สวนสาธารณะ-บนจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
สวนสาธารณะ-บนจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ

โดนเขาหินเหล็กไฟจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น. ของทุกวัน